DUYURULAR
2014 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödeneklerinin Birimlere Duyurusu
13.01.2014

* 2014 Merkezi Yönetim Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

* 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Cetvelleri için tıklayınız.

* 2014 Yılı 1 Sıra No.lu Bütçe Uygulama Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

* 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerini Birimlere Dağılmasına İlişkin Usül ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

* 2014 Yılı Bütçesinin Birimlere Bildirilmesine Dair Üst Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

>> Tüm Duyurular