DUYURULAR
2018 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödenek Tablosu
10.01.2018

*2018 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödenek Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

*2018 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödeneklere ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

*2018 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödenek Üst Yazısına ulaşmak için tıklayınız.

*2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

*2018 Yılı Bütçe Uygulama Genelgesine (Sıra No.1) ulaşmak için tıklayınız.

*Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

*2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğine (Sıra No:2) ulaşmak için tıklayınız.

*2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli Cetvellere ulaşmak için tıklayınız.

>> Tüm Duyurular