DUYURULAR
2019-2021 Bütçe Hazırlık Çalışmaları Dosyası (GÜNCELLENMİŞ HALİ 30.05.2018- TAVAN RAKAMLARI DAHİL EDİLMİŞTİR.)
17.05.2018

*** 2019-2021 Bütçe Hazırlık Çalışmaları Dosyaları ektedir. Birimlerinize ilgi yazı ile bildirmiş olduğumuz 2019-2021 Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmalarında görevlendirilecek personel listenizin, EBYS sisteminin yanı sıra gdurmaz@yildiz.edu.tr adreslerine ayrıca mail olarak yollanmasını rica ederiz.

 

NOT:  Tavan rakamları tablosunda "Yılsonu Harcama Tahminleri" nin de doldurulması gerekmektedir.

 

* 2019-2021 Dönemi Bütçe Tavan Rakamlarına ulaşmak için tıklayınız.

* 2019-2021 Dönemi Tavan Rakamları Üst Yazısına ulaşmak için tıklayınız.

 

İletişim Kanallarımız:

* Gökçe Z. DURMAZ KAYA :  gdurmaz@yildiz.edu.tr  -  22 71

* Can TAŞKIN :                          ctaskin@yildiz.edu.tr  - 22 92

* Emrah Ş. YANARDAĞ :        yanardag@yildiz.edu.tr  22 78

 

* 2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışması Duyurusuna ulaşmak için  tıklayınız.

* Birimler Tarafından Doldurulacak Formlara İlişkin Listeye ulaşmak için tıklayınız.

* Bütçe Hazırlık Çalışmalarında Kullanılacak Formlara ulaşmak için tıklayınız.

* Doldurulacak Formlara İlişkin Açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

* YTÜ Bütçe Kodlarına ulaşmak için  tıklayınız.

* Gelir-Gider Bütçe Fişi Örnekleri ulaşmak için  tıklayınız.

* Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

* 2018 Yılı Yurtiçi Gündelikleri Cetveline (H-Cetveli) ulaşmak için tıklayınız.

* 2018 Yurtiçi Karayolları Taşıma Ücretleri Cetveline ulaşmak için tıklayınız.

* 2018 Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin Karara ulaşmak için tıklayınız.

* FORM- 25 Hesaplama Tablosu için tıklayınız. 

>> Tüm Duyurular