DUYURULAR
2020 Yılı YTÜ İdare Faaliyet Raporu
15.03.2021

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanmış olan Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

>> Tüm Duyurular