Temel Değerler

 

TEMEL DEĞERLER

 

Yıldız Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli aşağıdaki temel değer ve ilkeleri benimsemiştir. Bu değerler önceliklerin belirlenip geliştirilmesinde pusula görevi görürler.

v   Ülkeye Hizmet:  Toplumsal değerlere saygı, bilginin hayata geçirilmesi, eğitim ve araştırmada kalite ve sürekli gelişimde mükemmellik;

v   Bütünlük:  Doğruluk, ahlak ve kararlılık;

v   Öğrenme Arzusu:  Hayat boyu öğrenim ve profesyonel gelişimi takdir etmek;

v   Eğitim, Kamu, Özel Sektör ve STK İşbirliği:  Kazan-kazan ilkesi ile paydaşların ihtiyaçlarına cevap vermek;

v   İlkeli Yönetim: Adil, tutarlı, etkin ve şeffaf bir yönetim.