Vizyon/Misyon

 

MİSYON

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Üniversitemizin gelir ve gider kaynaklarının mevzuata uygun akılcı, tutarlı eylemler ve fütürist tahminlerle analizini yaparak mali işlemleri tutarlı bir şekilde yürütmek, verimli ve etkin planlamalar yapmak.

 

 

VİZYON

  

Kanun ve mevzuata hakim, kaliteli, güvenilir, doğruluk, açıklık, mali saydamlık ve etik değerlere sahip, hesap verme sorumluluğu gelişmiş, fütürist, çağdaş ,yenilikçi ve milli değerlerine sahip çıkan çalışma arenasında yerini almış örnek bir Daire Başkanlığı olmak.