İç Kontrol Şube Müdürlüğü İş Akışları

* Taşınmaz Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Ön Mali Kontrol İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Kişilerden Alcaklar Hesabı İş Akış Şablonuna ulaşmak için   Tıklayınız

* Taşınmaz Gelirleri Takibi ve Tahsili İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız