Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akışı

* Taşınmaz Malların Konsolide Edilmesi  İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Bütçe Hazırlama İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Bütçe İşlemleri İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* İller Yatırım Projeleri İzleme Raporlarının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Ödenek Dağılımı İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Öz Gelirlerin Takibi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Yatırım Detay Programının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Yatırım Dönemsel Gerçekleşme Raporlarını Hazırlanması  İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Yatırım Programı Revizesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Ön Mali Kontrol İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Stratejik Planın Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için  Tıklayınız

* Faaliyet Raporunun Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Performans Programının Hazırlanması İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

Performans Programı İzleme ve Değerlendirmesi İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

* Taşınmaz Gelirleri Takibi ve Tahsili İş Akış Şablonuna ulaşmak için Tıklayınız

İş Avansı İş Akış Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

 * Personel Avansı İş Akış Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

 * Ek Ders İş Akış Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.