Bütçe Uygulamaları ve Hazırlık Çalışmaları

-2016-2018 BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-

 

*YATIRIM BÜTÇESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2016-2018 Dönemi Yatırım Bütçe Hazırlık Çalışmaları Duyuru İmza Süreç Dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

* 2015 Yılı Yatırım Programı Gelişim Eksenlerine ulaşmak için tıklayınız.

* 2015 Yılı Programına ulaşmak için tıklayınız.

2016-2018 Yatırım Bütçe Tavan Teklif Rakamları Tablosuna ulaşmak için  tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2016-2018 Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (SKS DAİ BAŞ.) ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2016-2018 Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (YAPI İŞLERİ DAİ. BAŞ.) ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2016-2018 Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (BAP KOORD.) ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2016-2018 Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (İMİD) ulaşmak için tıklayınız.

* Y.T.Ü. 2016-2018 Yatırım Tavan-Kurum Bütçe Teklifleri Dosyasına  (KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BAŞ.) ulaşmak için tıklayınız.

 

*CARİ BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

*2016-2018 Dönemi BÜTÇE CARİ TAVAN RAKAMLARINA ulaşmak için tıklayınız.

*2016-2018 Dönemi Bütçe Tavana Rakamları Üst yazısına ulaşmak iin tıklayınız.

*2016-2018 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışmaları (Şifre Bildiirim) Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

* 2016-2018 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışması Duyurusuna ulaşmak için  tıklayınız.

* Birimler Tarafından Doldurulacak Formlara İlişkin Listeye ulaşmak için tıklayınız.

* Bütçe Hazırlık Çalışmalarında Kullanılacak Formlara ulaşmak için tıklayınız.

* Doldurulacak Formlara İlişkin Açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

* YTÜ Bütçe Kodlarına ulaşmak için  tıklayınız.

* Gelir-Gider Bütçe Fişi Örnekleri ulaşmak için  tıklayınız.

* Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

* 2015 Yılı Yurtiçi Gündelikleri Cetveline (H-Cetveli) ulaşmak için tıklayınız.

* 2015 Yurtiçi Karayolları Taşıma Ücretleri Cetveline ulaşmak için tıklayınız.

* 2015 Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin Karara ulaşmak için tıklayınız.

* FORM- 25 Hesaplama Tablosu için tıklayınız. 

 

-2015 YILI  BÜTÇE ÖDENEKLERİ-

 

*2015 YILI BİRİMLERİN BÜTÇESİ VE OCAK AYI SERBEST ÖDENEKLERİ

*2015 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödenek Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

*2015 Yılı Bütçe ve Ocak Ayı Serbest Ödenek Üst Yazısına ulaşmak için tıklayınız.

*2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

*2015 Yılı Bütçe Uygulama Genelgesine (Sıra No.1) ulaşmak için tıklayınız.

*Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

*2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğine (Sıra No:4) ulaşmak için tıklayınız.

*2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli Cetvellere ulaşmak için tıklayınız.

*2013-2015 Yılı Analitik Bütçe Sınıflandırması Hazırlama Rehberi için tıklayınız.

 

- AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI-

 

* 2015 Yılı (ONAYLANAN) AFP için tıklayınız.

* 2015 Yılı (ONAYLANAN) Yatırım AFP için tıklayınız.