YTÜ 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporu

* 23 Temmuz 2015 Tarih ve 29423 Sayılı "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" nin 10 ve 11. maddelerine göre hazırlanan "YTÜ 2016 Kurum İç Değerlendirme Raporu" na ulaşmak için tıklayınız.